top of page

Tjänster 

Aros Circle AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom teknisk IT.


I samarbete med våra partners kan vi också erbjuda elektronikutveckling, elkonstruktion, webbdesign och teknisk UX.

Aros Circle AB vänder sig främst till kunder med omfattande teknisk utveckling med stort IT-innehåll i produkter och system.
 

Vi har flera roller. En är systembyggarens, då vi tar totalansvar för utveckling och leverans av ett nyckelfärdigt system. En annan roll är att ingå i kundens projektorganisation där vi kan erbjuda både kompetens- och resursförstärkning, allt efter kundens behov.

Många av våra konsulter har minst 15 års erfarenhet och ett flertal seniora konsulter har 25 år eller mer i IT-branschen. Vi känner till många olika branscher och har lång erfarenhet av elkraft-, försvars-, process-, tåg- och verkstadsindustrin.

Bild på dator
Aros Circle

Process Automation

Aros Circle har stor erfarenhet av processautomation.  Vår erfarenhet sträcker sig från elkonstruktion till överordnad produktionsstyrning (driftledningssystem). Våra konsulter har processkunskap från ett flertal branscher som t.ex. -Tillverkningsindustri -Kärnkraft -Medicin och läkemedel -Stålverk Detta i kombination med vårt systemutvecklings- och projektledningskunnande gör att vi kan leverera kompletta skräddarsydda system baserat på kunders behov och även komma in som expertkunskap i alla utvecklingssteg från idé och behovsanalys till utveckling och produktion av ett färdigt system.

Electronics

Aros Circle tillhandahåller konstruktörer inom elektronik samt närliggande områden. Tillsammans med våra partner i Aros teknikgrupp åtar vi oss helhetsåtaganden från idé till färdig produkt och även uppdrag på plats hos kund. För helhetsåtaganden finns en väl fungerande projektmodell med stöd för ett snabbt projektförlopp och korrekt leverans. Vårt arbetssätt innebär att vi snabbt tar fram prototyper för att kunna börja testa delfunktioner och upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt i projekten. Vi utför gärna helhetsåtaganden från idé till färdig produkt inom arbetsområdena: -Små inbyggda system -Sensorer och sensorsystem -Industriell elektronik -Trådlös kommunikation -Kraftelektronik -Människonära elektronik -Omkonstruktion av äldre elektronik Vi arbetar t.ex. med följande deluppdrag: -Undersökningar/ Förstudier/Behovsanalys -Framtagning av kravspecifikation -Framtagning av testspecifikation -Design och konstruktion -Beräkning och simulering -Schemaritning -Programmering av elektronik (inbyggda programvara) -Assembler, C och VHDL -Tekniska granskningar -Funktionslösningar med USB-standarden Vi erbjuder även tjänster inom: -Teknisk projektledning -Produktförvaltning -Processutveckling

Embedded
Systems

Aros Circle har djup teknisk kompetens inom området inbyggda system både när det gäller mjukvara och hårdvara. Vi har specialister som kan arkitektur, analys, design, programmering, elektronikkonstruktion, systemtest och felsökning. Vi har en effektiv utvecklingsmodell och kan både åta oss helhetsuppdrag och fungera som kompetens eller resursförstärkning på plats hos kund. Vi har bl.a. god erfarenhet av -VxWorks -Integrity -Green Hill -Windriver -C -VHDL -FPGA

Control Systems

Aros Circle har seniora konsulter med lång erfarenhet av system för styrning och övervakning av produktionsprocesser inom ett flertal branscher. ​ Vi har särskilt god erfarenhet av tillverkningsindustri, stålindustri och kärnkraft. Detta i kombination med vårt systemutvecklings- och projektledningskunnande gör att vi kan leverera kompletta skräddarsydda system baserat på kunders behov och även komma in som expertkunskap i alla utvecklingssteg från idé och behovsanalys till utveckling och produktion av ett färdigt system.

Project Management

Aros Circle AB har erfarna projektledare och kan erbjuda projektledning i både stora och små projekt. Vi kan ta många olika roller inom projektledning. -Administrativ projektledare -Teknisk projektledare -Delprojektledare -Testledare -Verksamhetsutvecklare -Kvalitetssäkrare -Upphandlingar -Teknisk UX, göra tekniska applikationer mer lättförståeliga Våra projektledare har erfarenhet av både produktutvecklings- och leveransprojekt både i Sverige och internationellt. Vi kan gå in i kundens organisation och följa kundens projektmodell eller arbeta efter vår egen projektstyrningsmodell. Vi har erfarenhet av många olika projekt- och utvecklingsmodeller och kan även hålla kurser i projekthantering.

System Development

Systemutveckling inom industriella applikationer och system är kärnan i Aros Circles verksamhet.  Våra konsulter har många års erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal olika branscher. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med systemutveckling i alla olika steg från analys och specifikation av krav till och med idrifttagning. Vi har också en gedigen erfarenhet av det hantverk som systemutveckling innebär och behärskar många olika utvecklingsmiljöer och är väl förtrogna med de programmerings- och testmetoder och standarder som gäller för utveckling

Kontakta oss!

bottom of page