top of page

Referenser

Inbyggda system och grafiska gränssnitt

 • Utveckling och test av inbyggda system för industrirobotar

 • Utveckling och test av drivrutiner och kommunikationsprotokoll

 • Teknisk projektledning vid framtagning och validering av IP-switchar med tillhörande protokoll

 • Integration och anpassning av realtidsoperativsystem (VxWorks och Integrity) på ny datorhårdvara

 • Framtagning och test av grafiska gränssnitt för styrning av tåg, robotar och lyftkranar

 • Underhåll och support av robotsystem och industriella operatörsstationer

 • Utveckling av inbyggda system för elkraftkomponenter, elektronikkonstruktion, CAD, komponentdokumentation

 • Utveckling och automatisering av lyftkranar i containerterminaler

 • Anpassning och höjning av säkerhet av industiella styrsystem för offshore (SIL 3)

 • Konfigurationshantering, CM, i stora tågprojekt

 • Ansvar för integration och systemtest i stora tågprojekt

Process- och verkstadsindustri

 • Processnära applikationer inom stålindustrin (Millwide Execution Systems).

 • Utredningar, systemutveckling av produktionsstyrsystem för processindustri och verkstadsindustri.

 • Idrifttagning av valsverkssystem i Sverige och internationellt

 • Utredningar, systemutveckling och underhåll

 • Utveckling av moderna användargränssnitt i Windows-miljö

 • Uppgradering och test av Millwide Execution Systems

 • Förbättring av industriautomatisering

Kärnkraft och energi

 • Projektledning inom el- och kontrollutrustning vid uppgradering av styrsystem

 • Anpassning av system för att förbättra brandskyddet

 • Ledning av brandåtgärdsprojekten på kärnkraftverk

 • Utveckling av applikationer för drift av kärnkraftverk

 • Programmering av ABB Master-utrustning i kärnkraftverk

 • Logik- och processmodellering av kärnkraftsimulatorer för utbildning

 • Utveckling och test av driftsövervakningssystem för kraftdistribution (network management med SINDAC och SPIDER)

 • Förstudie av överföring av elkraft från vindkraftverk och solenergianläggningar

 • Framtagning av ersättningskort för äldre styrlogik i kärnkraftverk

Övriga områden

 • Förbättring av butiks- och kassasystem

 • Design, verifiering och kontroll av användbarheten av webb-tjänster

 • Utveckling av säljstödssytem för industrimotorer

 • Underhåll av data för information till tågresenärer

 • Utveckling av webbaserat informationssystem för personlig assistans, med verifiering och användarsupport

Aros Circles konsulter har utfört uppdrag inom en rad olika områden och projekt. Här följer ett axplock bland dessa.

bottom of page