top of page

Stefan Wässman

Vice VD för Aros Circle

Stefan har stor erfarenhet av Windowssystem (Delphi, C++), beräkningsfunktioner och design.

Förutom datautbildning har Stefan Wässman även studerat fysik, telesystem, ekonomi, handelsrätt, matematisk statistik etc. Stefan har lång erfarenhet av systemutveckling och arbete i projektform. Han är van vid att jobba självständigt mot uppställda mål, men arbetar även i grupp. Anpassning/konvertering av befintlig funktionalitet och utökning av densamma samt kodgranskning och stöd till andra programmerare tilltalar Stefan. Han har huvudsakligen utvecklat/vidareutvecklat administrativa system samt system för övervakning och styrning av större lyftkranar.


Bransch:

Automationssystem för lyftkranar vid containerterminaler, administrativa system, klimatsystem.


Verksamhet:

Utredning, analys, design, konvertering, tillägg av funktionalitet i befintliga system, programmering, test, dokumentation, rådgivning.


Tillämpning:

ABB Crane Systems, (ABB) OPC, ABB Spider, Sandvik CoroGuide, Qair.


Operativsystem:

Främst MS Windows, men även lite VxWorks.


Databas:

Access, dBase, Paradox, SQL, ODBC, ADO med flera.


Programspråk/Metod/Miljö:

Basic, C, C#, C++, Fortran, Pascal med flera. Miljöer: Borland Delphi (flera versioner), MS Visual Studio, MS VBA, Borland C++ Builder med flera, DotNet, UML.


Uppdrag:

ABB Crane Systems

ABB Network Partner

ABB Process Automation

SE Banken

Sandvik Coromant


Konsult sedan:

1994


Verksam sedan:

1994

Stefan Wässman
bottom of page