top of page

Lars Fagrell

Projekten har ofta gällt stora investeringar inom process-, kärnkrafts- och läkemedelsindustri. Internationell erfarenhet av alla steg i leverans av kundspecificerade system för industriell processautomation, drivsystem och elutrustning, inkluderande säljstöd, offert, upprätta och förhandla leveranskontrakt, inköp av utrustning och tjänster samt genomförande. Kunnade inom området demonstrerat genom att framgångsrikt genomfört referensleveranser av komplexa verksamhetskritiska projekt involverande ny teknik på nya marknader (komplett automation till papper & massa fabriker). På uppdrag av slutanvändare ansvara för projektledning, leda framtagning av tekniska specifikationer, planera och genomföra validering/kvalificering, igångkörning och utbildning.


Bransch:

Projekten har ofta gällt stora investeringar inom process-, kärnkrafts- och läkemedelsindustri. Internationell erfarenhet av alla steg i leverans av kundspecificerade system för industriell processautomation, drivsystem och elutrustning, inkluderande säljstöd, offert, upprätta och förhandla leveranskontrakt, inköp av utrustning och tjänster samt genomförande. Kunnade inom området demonstrerat genom att framgångsrikt genomfört referensleveranser av komplexa verksamhetskritiska projekt involverande ny teknik på nya marknader (komplett automation till papper & massa fabriker). På uppdrag av slutanvändare ansvara för projektledning, leda framtagning av tekniska specifikationer, planera och genomföra validering/kvalificering, igångkörning och utbildning.

Lars Fagrell
bottom of page