Affärsidé

Den bärande idén är att kombinera det lilla företagets fördelar med det stora företagets genom att behålla entreprenörsanda och flexibilitet samtidigt som man stärker positionen på marknaden genom ha flera kompetenta konsulter inom respektive område. Aros Circle ägs av konsulterna och företaget är ansiktet mot kunderna genom offerter, ramavtal, fakturering och kvalitetsuppföljning.

  • Vara konsulternas gemensamma ansikte mot kunderna genom offerter, ramavtal och fakturering
  • Verka aktivt på marknaden för att exponera företagets tjänster hos befintliga och nya kunder
  • Medverka till att skapa nya koncept och tjänster samt verka för expansion och kompetensutveckling
  • Förmedla tjänster från företagets affärspartner
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight