Automation Region har beställt en utredning

Aros Circle har fått i uppdrag att kartlägga leverantörer, konsulter och systembyggare (integratörer) inom Industriell Automation och i region Mälardalen.

Nytt uppdrag på ABB Robotics i Västerås

Ytterligare en elektronikingenjör har fått uppdrag inom analys, konstruktion och test på avdelningen för support och validering.

Uppdrag på ABB HVDC, Ludvika

Programmering av ett mätdatainsamlingssystem i ett leveransprojekt.
Teknik: trådlös kommunikation, C#, .net, OPC.

Uppdrag på ABB Robotics i Västerås

Aros Circle har fått i uppdrag att analysera konstruktionen och testa densamma för att kunna införa lämpliga förändringar (analog/digital teknik). Uppdraget har bemannats med en yngre civilingenjör inom elektronik.

Projektledaruppdrag på Bombardier Transportation, Mannheim

Uppdrag att vara ”Lead Engineer” i två internationella utvecklingsprojekt inom kommunikation, dels ett Gateway-projekt och dels ett IPT-projekt.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight