Bombardier Transportation, Västerås beställer en systemutvecklare

Aros Circle har fått i uppdrag att anpassa och implementera ett seriekommunikationsprotokoll för en radioenhet. I arbetet ingår även analys och simulering av protokollet.

Uppdrag på ABB Robotics

Aros Circle har fått i uppdrag att leverera tjänster inom elektronikkonstruktion.

Tre bolag i samverkan presenterades på Expo 2009 den 8 maj i ABB Arena Nord

Tillsammans kan vi leverera effektiva lösningar inom produktutveckling av inbyggda system. En kontaktperson mot kund och korta beslutsvägar ger smidiga affärer.

  • Aros Circle leverar tjänster inom mjukvara och hårdvara
  • Motion Control utför på uppdrag produktveckling från kravspecifikation till färdig protyp samt utför tillhörande tjänster
  • Elektronik Mekanik producerar kretskort, apparater och system, testutrustning och kablage samt utför tillhörande tjänster.

Bombardier Transportation, Västerås beställer en HMI-konsult

Aros Circle leverar tjänster inom operatörskommunikation. Anpassningar, funktionstester och delsystemtester i leveransprojekt.

Uppdrag till Metso Paper, Hagfors

Aros Circle har fått ett uppdrag att utveckla ett justeringsprogram till en rensrobot av fabrikat ABB. Justeringsprogrammet körs i PC-miljö.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight