Uppdrag på KSU, Studsvik

Aros Circle har fått uppdrag att uppdatera den anläggningstekniska dokumentationen för utbildningssimulatorn i Oskarshamn 2 i samband med moderniseringen av detta kärnkraftverk. Verktyget Rose används vid konstruktionsarbetet.

Samarbete med Atebion Sverige AB

Aros Circle har tecknat ett samarbetsavtal med Atebion Sverige AB med säte i Västerås. Avtalet innebär att Aros Circle breddar sitt utbud av konsulter inom teknisk IT. Det gäller framför allt utveckling av programvara för inbyggda system, konfigurationshantering (CM) och teknisk projektledning. 

Uppdrag på ABB HVDC i Ludvika

Aros Circle har fått ett uppdrag inom säkerhetsområdet (CIP). Konsulten skall ta fram lösningar och funktioner samt implementera och verifiera dessa.

Praktikant till ABB Robotics

Aros Circle tillhandahåller en praktikant inom elektronik. Det är en yngre civilingenjör som skall jobba med bl.a. provning.

Uppdrag på Forsmarks Kraftgrupp

Aros Circle deltar med en konsult i förstudien "Samordning av brandåtgärder".  Konsultens uppdrag är att utarbeta riktlinjer för samordning av ledning, styrning, planering etc i ett investeringsprogram för modernisering av brandskyddet.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight