Aros Circle anställer en affärsutvecklare

Katarina Myrehed har anställts för förstärka arbetet inom marknadsföring, informationshantering och projektstyrning med inriktningen inbyggda system. Katarina kommer också att jobba inom samverkansprojektet för vilket Motion Control, Elektronik Mekaniik och Aros Circle gemensamt fått pengar från Länsstyrelsen.

Uppdrag på ABB Robotics

Uppdraget gäller portering av protokolll till nya P-lådan.
Programmeringen sker i C#. 

Uppdrag på KSU, Studsvik

Aros Circle deltar med en konsult i arbetet på utbildningssimulatorn till Forsmark 3. Främst rör arbetet elkraftförsörjning och -distribution.

Nytt uppdrag i Forsmark

Aros Circle har fått ett uppdrag att vidareutveckla och dokumentera metoder och verktyg baserade på EPC-systemet, som används vid El & I/C konstruktionsarbetet.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight