Automation Region

Aros Circle har tecknat en avsiktsförklaring om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region.

Nytt uppdrag på Bombardier Transportation Sweden AB

Aros Circle har fått ett uppdrag att arbeta med test på systemnivå i Delhi Metro 2 projketet.

Uppdrag på ABB AS i Oslo

Centum Industriteknik/Aros Circle har fått ett uppdrag att ta fram underlag och program för kvalificering av  kommunikationsprogramvara enligt SIL 3.  Systemplattformen är objektorienterad och inbyggd.

Uppdrag på Bombardier Transportation Sweden AB

Aros Circle har fått ett uppdrag att arbeta med test på systemnivå. Det gäller framtagning av testdokumentationen.

Underhåll av robotsystem

Aros Circle har fått ett längre uppdrag på ABB Robotics.  Det gäller mjukvaruunderhåll av systemen S4Cplus och IRC5 med tillhörande kundsupport. I uppdraget ingår rättningar av program och införande av ny funktionalitet i nya utgåvor av basprogramvaran.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight