Uppdrag på Kärnkraftverket i Ringhals

Aros Circle har fått uppdrag att arbeta med provdriftsprogrammen i de säkerhetsrelaterade projekten RPS och SP2 på Ringhals 1.

Utvecklingsuppdrag till SoftPro Solutions AB

Aros Circle hjälper Teknibyföretaget SoftPro Solutions med vidareutveckling av Medusa, ett system för underhåll av medicinteknisk utrustning, samt med allmän support.

Ramavtal med Verva

Aros Circle har som underkonsult till KeyMan fått förtroendet att bli ramavtalsleverantör till Verva, gällande systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga system.

Uppdrag på ABB Substation Automation Products

Aros Circle har fått fortsatt förtroende på ABB SA Products att leverera tjänster inom området elektronikkonstruktion. Två konsulter skall jobba som konstruktörer inom inbyggda system.

Uppdrag på ALSTOM Power Sweden AB

Aros Circle har fått en beställning att leverera tjänsten biträdande/ställföreträdande projektledare för Projekt PULS Oskarshamn 3.

AC_Full_Ring

© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight