Konsulter

/Anders_D3.jpg
Anders
Dahlberg
Anders är konsultsäljare och civilingenjör vid Aros Circle.
Anders Dahlberg har lång erfarenhet av marknadsföring, försäljning och produktsupport av ABBs styrsystemfamiljer mot framför allt massa- och pappersindustrin både inom Sverige men även internationellt. Anders har också jobbat med ett flertal leveransprojekt till processindustrin främst mot vatten- och avloppsverk. Arbetet har varit en blandning av systemering, programmering och projektledning. De senaste fem åren har Anders arbetat som testingenjör/testledare på ABB:s produkttyptest av styrsystemet 800 xA:s operatörsstationer Process Portal A.
Massa- och pappersindustrin, vatten och avloppsverk, utvecklingsavdelningen på ABB för distribuerade styrsystem (DCS) med produktfamiljerna Master, Advant och 800xA styrsystem.
Marknadsföring, försäljning, projektledning, test, validering, verifiering, programmering.
Vatten- och avloppsverk – ASEA Sindac I, ASEA Superview

Massa- och pappersindustrin – ASEA Master, ABB Advant och ABB 800 xA

Processautomation, utvecklingsavdelningen ABB – 800 xA operatörstationer.
Windows, Unix, Modcomp MAX IV, VMS, CX.
Projektledare
Ansvarig för kvalitetssäkring
Produktchef/produktansvarig
Marknadsansvarig
2010-11-01
© 2017 Aros Circle. All Rights Reserved. Designed By Frontlight